Papir

Tre kilder kan genbruges. Papirmølle- og pre-consumer affald. Affald efter forbrugeren kan også indsamles og det inkluderer affaldspapir fra kontorer, hjem og emballage. 40% af papirmassen kommer fra træ, hvoraf kun 10% af papirmassen er lavet af træafskæringer, resten er fra træ, der tidligere blev brændt. Papirfirmaer planter træer for at genvinde skove, og disse træer tegner sig for ca. 15% af verdens produktion af papirmasse.

Papir

TronLogo

TronLogo