VI SENDER ALTID HELT TIL DEN ØNSKEDE DØR OG ER DANSK EJET OG -DREVET

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger om Leverandøren

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og levering af fysiske produkter, solgt på penhouse.dk, og leveret af:

Penhouse Nordic
v/ Jens Minor Hansen
CVR. nr.: DK26724589
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4453 1222

Priser og valutaer

Priserne følger de faktiske penhouse.dk online priser.
Alle angivne priser er netto og inkluderer ikke moms.
Penhouse Nordic og penhouse.dk, kaldet leverandøren, forbeholder sig retten til at ændre priser, indtil bindende ordrebekræftelse sendt pr. e-mail er modtaget af Kunden.
Alle priser er enten i DKK eller EUR i henhold til det land, hvor det indkøbende selskab (repræsenteret af sit virksomhedsregistreringsnummer, CVR nummer eller momsnummer), kaldet Kunden er registreret.
Hvis Kunden er registreret udenfor Danmark vil handelsvaluta automatisk være EUR.

Prisfejl

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og Kunden rimeligvis burde havde opdaget dette, er Leverandøren ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Aftaleindgåelse

For produkter med tryk gælder, at aftalen er bindende, når Kunden har godkendt korrekturen.
For produkter uden tryk eller genbestillinger af tidligere ordre, hvor korrektur allerede er godkendt, gælder at aftalen er bindende, når Kunden har bestilt produkterne på powerpromo.dk, da ordren allerede her sættes i produktion.

Betalingsbetingelser

Betaling med betalingskort

Leverandøren accepterer Mobile Pay, Visa/Dankort, Visa og en række øvrige kreditkort, der fremgår af Webshoppens betalingsvindue (”Betalingskortene”). Betaling med Betalingskort på Webshoppen foregår via en sikker (krypteret) forbindelse. Leverandøren gemmer ingen oplysninger om Kundens Betalingskort.
Købsbeløbet reserveres med det samme. Beløbet er reserveret på Kundens kort eller konto indtil Leverandøren hæver beløbet. Leverandøren hæver først betalingen for ordren på Kundens konto, når ordren er sat i produktion hvilket i praksis betyder når korrektur er godkendt.
For produkter med tryk betyder det, at pengene hæves efter korrektur er godkendt og for genbestilling af produkter med tidligere godkendt korrektur, vil pengene hæves, så snart bestillingen er lagt da produktionen så vil igangsættes med det samme.
For produkter uden tryk bliver pengene hævet, når varen afsendes.

Betaling iht. faktura

Betaling med faktura skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret¬tidige betalingsdag. Hvis der ikke er angivet sådan en dato, skal Leverandøren modtage Kundens betaling senest samtidig med, at Produkterne sættes i produktion.
Hvis leveringen udskydes på grund af Kundens forhold, er Kunden alligevel forpligtet til at betale Leverandøren, som om levering var sket til aftalt tid, medmindre andet aftales.

Vilkår og betingelser

Som udgangspunkt er levering ex. works og fungerer for alle Kunder og markeder.
Leveringsperioden angivet i ordrebekræftelsen skal muliggøre eventuelle forsinkelser og det er ikke muligt at kræve erstatning fra leverandøren, hvis der opstår forsinkelser.
Leveringsdatoen er altid afsendelsesdatoen fra produktionsstedet.
Leverandøren forbeholder sig ret til at levere +/- 10% af den bestilte mængde.

Håndtering, forsendelse og pakning

Ekstra omkostninger ved forsendelse, pakning og håndtering er specifikke gebyrer, der er afhængige af land, volumen og vægt.
Eventuelle klager over disse skal modtages skriftligt mindst 2 arbejdsdage før den planlagte leveringsdato for den faktiske ordre.
Ingen klager kan accepteres bagefter, når omkostningerne ved håndtering, pakning og forsendelse af ordren er gennemført og afholdt.

Leveringshindringer

Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at Leverandøren er i en situation af force majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an¬svarsfrit at annullere Aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen sker før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Udskiftning og ansvar for defekte varer - reklamation

Når Kunden modtager ordren, skal Kunden straks foretage en undersøgelse af denne, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks og senest 5 arbejdsdage efter at manglen er eller burde være opdaget, give Leverandøren skriftlig meddelelse herom og anføre, hvori manglen består. Hvis Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer straks, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Leverandøren er efter eget valg forpligtet til enten at erstatte mangelfulde varer med lignende ikke mangelfulde varer, reparere de mangelfulde varer eller kreditere køberen for de mangelfulde varer.
Kunden kan ikke fremsætte yderligere krav om erstatningsansvar for mangelfulde varer. Reklamationer skal sendes til Leverandøren skriftligt på e-mail senest 5 arbejdsdage efter varen er ankommet hos Kunden.

Gebyrer og renter

Hvis en kreditgodkendt kunde har en gældspost, der ikke betales til tiden, opkræves der 2% i rente pr. påbegyndt måned, og alle fremtidige ordrer vil være baseret på forskud inden produktion.
Den første påmindelse, der udstedes for manglende betaling, vil have et gebyr på DKK 375,00. herefter et påmindelsesgebyr på DKK 150,00 pr. skriftlig påmindelse.
Hvis kravet sendes til et inkassobureau, tilkommer alle relaterede omkostninger.

Klager

Klager over mangler, forkerte leverancer eller varer, der er beskadiget under transit, skal fremsættes skriftligt inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsesdatoen (kvitteret fragtseddel).
Kundedata, kontaktperson, fakturanummer og modtagedato skal altid fremsendes skriftligt.
Ingen varer kan returneres til Leverandøren uden forudgående skriftlig aftale.
Derudover kan varer kun returneres i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der er modtaget fra Leverandøren. I tilfælde af, at Leverandøren er ansvarlig for de mangelfulde varer, er Kunden ikke berettiget til at kræve yderligere erstatning for tab af fortjeneste eller andre indirekte tab.
Se også afsnittet “Udskiftning og ansvar for defekte varer.”

Branche specifikke forbehold og betingelser

Prøver og produkter, med eller uden logotryk, kan ikke returneres og hermed krediteres.
Alle produktionspriser (produktions-, tryk- og opstartsomkostninger) er baseret på modtagelse af vektoriseret materiale.
Hvis materialet ikke er vektoriseret og klar til tryk, forbeholder Leverandøren sig ret til at gøre dette uden info til Kunden mod et eventuelt gebyr baseret på tidsforbrug pr. logo.
Alle opstartsomkostninger inkluderer den første korrektur. For ekstra korrekturer skal kunden eventuelt betale et gebyr pr. korrektur hvis årsagen til ny korrektur er ikke skyldes Leverandøren.
Det er ikke muligt at ændre ordren ændringer af ordren efter godkendt korrektur.
Ændringer af leveringsadressen og -leveringsmåde, der modtages senere end 2 arbejdsdage før den bekræftede forsendelsesdato, er kun mulig efter aftale med Leverandøren, og der opkræves eventuelt et gebyr pr. ændring.
Prøver kan kun bestilles online på powerpromo.dk og opkræves til en omkostnings-, fragt- og håndteringspris. Ingen senere rabat på ordren herunder fragtomkostninger kan forventes.
Design, der ikke laves online på powerpromo.dk, kan eventuelt påføres et gebyr pr. design og produkt.
En godkendt korrektur er fuldstændigt bindende for den gældende ordre, produkt, produktfarver såvel som logoets placering og trykfarver.
En æstetisk vurdering fra Leverandøren kan ikke forventes eller tilbydes, som f.eks. at en bestilt og godkendt trykfarve er for mørk til den aktuelle baggrund eller lignende subjektive vurderinger.
Leverandøren er ansvarlig for visse tekniske trykreservationer såsom små detaljer, tynde streger osv.
Hvis den grafiske opgave ønskes ændret under produktionen, opkræves både en ny opstart og eventuelle andre omkostninger forbundet med de ønskede ændringer.
Ved ordrer, der leveres uden tryk, hæves den fulde betaling ved afsendelse af ordren (gælder også ved en eventuel aftalt dellevering).

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Leverandøren kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte Produkter og begrænses i øvrigt til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, og hvor Sælger har handlet groft uagtsomt.
Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af Aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter.
Hvis der opstår en ekstraordinær situation, som er uden for Sælgers kontrol, eller hvor forpligtelsen grundet uforudsete eller udefrakommende begivenheder er blevet usædvanligt byrdefulde for Sælger at opfylde - og som må anskues som force majeure eller hardship - vil Leverandørens forpligtelser blive suspenderet. Tidsrammen for suspenderingen vil være så længe den akutte situation varer. Eksempler omfattet af force majeure og hardship er naturkatastrofer, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, pandemier, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, myndighedspåbud, sygdomsudbrud, sundhedskriser, epidemier, pandemier, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Sælger ikke kan holdes ansvarlig.

Domstolen i Lyngby, København, Danmark

Enhver tvist afgøres ved den danske domstol i Lyngby, København, hvis den på nogen måde involverer Penhouse Nordic / penhouse.com / penhouse.dk / ritter-pen.dk / powerpromo.dk.

Senest opdateret

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest opdateret 15.02.2023.

Link til Leverandørens Persondatapolitik

Se vor Privatlivspolitik her

TronLogo

TronLogo