EXPLORER BROWSER KAN IKKE BRUGES OG BRUG IKKE MOBIL TIL AT BESTILLE FRA

Priser og valutaer

Priserne følger de faktiske Penhouse Nordic og penhouse.dk online priser.
Alle angivne priser er netto og inkluderer ikke moms.
Penhouse Nordic og penhouse.dk, kaldet leverandøren, forbeholder sig retten til at ændre priser, indtil bindende ordrebekræftelse sendt pr. e-mail er modtaget af Kunden.
Alle priser er enten i DKK, SEK, NOK, USD, GBP eller EUR i henhold til det land, hvor det indkøbende selskab (repræsenteret af sit virksomhedsregistreringsnummer, CVR- eller momsnummer), kaldet Kunden er registreret.
Hvis Kunden er registreret udenfor Danmark, Norge eller Sverige vil handelsvaluta automatisk være EUR.

Vilkår og betingelser

Som udgangspunkt er levering ex. works og fungerer for alle Kunder og markeder.
Leveringsperioden angivet i ordrebekræftelsen skal muliggøre eventuelle forsinkelser og det er ikke muligt at kræve erstatning fra leverandøren, hvis der opstår forsinkelser.
Leveringsdatoen er altid afsendelsesdatoen fra produktionsstedet.
Leverandøren forbeholder sig ret til at levere +/- 10% af den bestilte mængde.

Håndtering, forsendelse og pakning

Ekstra omkostninger ved forsendelse, pakning og håndtering er specifikke gebyrer, der er afhængige af land, volumen og vægt. Eventuelle klager over disse skal modtages skriftligt mindst 2 arbejdsdage før den planlagte leveringsdato for den faktiske ordre.
Ingen klager kan accepteres bagefter, når omkostningerne ved håndtering, pakning og forsendelse af ordren er gennemført.

Leveringshindringer

I tilfælde af at Leverandøren er blokeret eller væsentligt forhindret i opfyldelsen af sine leveringsforpligtelser, suspenderes Leverandørens leveringsforpligtelse, så længe hindringen eksisterer.

Udskiftning og ansvar for defekte varer

Leverandøren er efter eget valg forpligtet til enten at erstatte mangelfulde varer med lignende ikke mangelfulde varer, reparere de mangelfulde varer eller kreditere køberen for de mangelfulde varer.
Kunden kan ikke fremsætte yderligere krav om erstatningsansvar for mangelfulde varer. Reklamationer skal sendes til Leverandøren skriftligt på e-mail senest 5 arbejdsdage efter varen er ankommet hos Kunden.

Oversøiske vilkår

Dette betyder, at en 50% forskudsbetaling af ordren betales, når ordren afgives, men efter at korrekturen er godkendt, og inden produktionen af fysiske prøver begynder.
Betalingen af den resterende balance sker i overensstemmelse med enten en aftalt betalingsbetingelse med Leverandøren og hvis der ikke er nogen aftale forfalder betaling af resterende balance inden forsendelse sker fra fabrikken.

Betalingsbetingelser

Med mindre andet er aftalt skriftligt inden ordrebekræftelsen fremsendes af Leverandøren er de gældende betalingsbetingelser enten forskudsbetaling inden produktion baseret på en fremsendt Proforma faktura eller betaling med kreditkort via onlinebestilling.
Der er ingen ekstra betaling i tilfælde af en overlevering med forudbetalingsbetingelser og i tilfælde af underlevering får Kunden deres overbetaling retur, samtidigt med forsendelsen af varerne, ved bankoverførsel.

Gebyrer og renter

Hvis en kreditgodkendt kunde har en gældspost, der ikke betales til tiden, opkræves der 2% rente pr. påbegyndt måned, og alle fremtidige ordrer vil være baseret på forskud inden produktion.
Den første påmindelse, der udstedes for manglende betaling, vil have et gebyr på DKK 375,00 samt et påmindelsesgebyr på DKK 150,00 pr. skriftlig påmindelse.
Hvis kravet sendes til et inkassobureau tilkommer alle relaterede omkostninger, dog er minimum omkostningen på DKK 3.750,00 plus eventuelle yderligere udgifter.

Klager

Klager over mangler, forkerte leverancer eller varer, der er beskadiget under transit, skal fremsættes skriftligt inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsesdatoen (kvitteret fragtseddel).
Kundedata, kontaktperson, fakturanummer og modtagedato skal altid fremsendes skriftligt.
Ingen varer kan returneres til Leverandøren uden forudgående skriftlig aftale.
Derudover kan varer kun returneres i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der er modtaget fra Leverandøren.
I tilfælde af, at Leverandøren er ansvarlig for de mangelfulde varer, er Kunden ikke berettiget til at kræve yderligere erstatning for tab af fortjeneste eller andre indirekte tab.
Se også afsnittet “Udskiftning og ansvar for defekte varer.”

Branche specifikke forbehold og betingelser

Prøver og produkter, med eller uden logotryk, kan ikke returneres og hermed krediteres.
Alle produktionspriser (produktions-, tryk- og opstartsomkostninger) er baseret på modtagelse af vektoriseret materiale.
Hvis materialet ikke er vektoriseret og klar til tryk, forbeholder Leverandøren sig ret til at gøre dette uden info til Kunden mod et gebyr pr. logo baseret på tidsforbrug.
Alle opstartsomkostninger inkluderer den første korrektur. For ekstra korrekturer skal kunden betale et gebyr pr. korrektur, hvis årsagen til ny korrektur er nødvendig ikke skyldes Leverandøren.
Det er ikke muligt at foretage ændringer af ordrer, og den tilhørende korrektur, mere end 24 timer efter, at den endelige ordrebekræftelse med leveringsdato er sendt via e-mail.
Ændringer af leveringsadressen og leveringsmåde, der modtages senere end 2 arbejdsdage før den bekræftede forsendelsesdato, er kun mulig efter aftale med Leverandøren, og der opkræves et gebyr pr. ændring uanset.
Prøver, der ikke bestilles online på penhouse.dk, opkræves til en omkostnings-, fragt- og håndteringspris. Ingen senere rabatter eller kredit på fragtomkostninger kan forventes.
Design, der ikke laves online på penhouse.dk, kan påføres et gebyr pr. design og produkt.
En godkendt korrektur er fuldstændigt bindende for den gældende ordre, produkt, produktfarver såvel som logoets placering og trykfarver.
En æstetisk vurdering fra Leverandøren kan ikke forventes eller tilbydes, som f.eks. at en bestilt og godkendt trykfarve er for mørk til den aktuelle baggrund eller lignende subjektive vurderinger.
Leverandøren er ansvarlig for visse tekniske trykreservationer såsom for små detaljer, tynde streger osv.
Hvis den grafiske opgave ændres under produktionen, opkræves en ny opstart og eventuelle andre omkostninger forbundet med de ønskede ændringer.

Domstolen i Lyngby, København, Danmark

Enhver tvist afgøres ved den danske domstol i Lyngby, København, hvis den på nogen måde involverer Penhouse Nordic / penhouse.com / penhouse.dk / ritter-pen.dk.

Link til Leverandørens Persondatapolitik

Se vor Privatlivspolitik her

TronLogo

TronLogo